Aktualności


18 styc 2017

Krótko+Konkretnie: Informacja o radach zakładowych w Niemczech

Pracując w Niemczech stale mogą pojawiać się pytania i problemy. Na przykład w związku z przysługującym wynagrodzeniem, czasem pracy, wymiarem urlopu, podziałem na zmiany, bezpieczeństwem i higieną pracy czy w przypadku zwolnienia.

W Niemczech w przeciwieństwie do Polski i Czech nie ma organizacji związkowych w zakładach. W przypadku problemów w zakładzie to rady zakładowe są najważniejszymi podmiotami kontaktowymi. Rada zakładowa jest ustawową reprezentacją interesów pracowniczych z zakładzie. Z reguły współpracuje ona ze związkiem zawodowym i jest przez niego wpierana.

Rada zakładowa reprezentuje zakładowe interesy pracowników. Monitoruje, czy pracodawca przestrzega obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów o zapobieganiu wypadkom, układów zbiorowych i porozumień zakładowych.

Rada zakładowa

  • musi wyrazić zgodę na angaż nowych pracowników
  • dba o sprawiedliwie zaszeregowanie
  • współdecyduje o warunkach pracy: o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, godzinach przerw, nadgodzinach, dyżurach, niepełnym wymiarze czasu pracy, równoważnym czasie pracy itp.
  • musi być konsultowana przed każdym zwolnieniem
  • angażuje się na rzecz praw uczniów zawodu
  • dba o bezpieczeństwo i higienę pracy

Rada zakładowa angażuje się na rzecz równego traktowania wszystkich pracowników i integracji pracowników z zagranicy. Narodowość, wyznanie itp. nie mogą odgrywać żadnej roli. Do jej zadań należy też wnioskowanie o działania na rzecz zwalczania rasizmu i wrogości wobec cudzoziemców w zakładzie.

Doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że wielu pracowników transgranicznych z Polski i Czech pracujących w Saksonii nie zna zadań rad zakładowych w Niemczech.

Dlatego DGB Saksonia w ramach transgranicznego partnerstwa rynku pracy EURES-TriRegio opracował krótką informację w języku polskim, czeskim i niemieckim na temat rad zakładowych w Niemczech.

pobieranie wersji elektronicznej.

hasła dla tego wpisu:  MRZ  |  mobilność  |  EURES-TriRegio« powrót do zestawienia